Tarieven 

 • Kennismakingsgesprek (telefonisch of per mail) – gratis 
 • Intakegesprek (30 min.) + 1e screening (60 min.):   €65,-
 • Losse behandelsessie: €50,-
 • Pakket 1. 10 sessies + intake & screening €525,- (t.w.v. €565,-)
 • Pakket 2. 5 sessies + intake & screening €295,- (t.w.v. €315,-)
 • Visuele Screening: €15,- Als uw kind moeite heeft met lezen, omkeringen maakt en/of concentratieproblemen heeft kunt u er ook voor kiezen om alleen de ogen van uw kind te laten controleren (samenwerking van de ogen, oog-volgen, oog-richten). Dit heet een Visuele Screening en wordt gedaan met een bioptor. U ontvangt hiervan de uitslag binnen 5 werkdagen.
 • Lezingen / workshops: Voor de tarieven van lezingen/ workshops wil ik u vragen contact op te nemen via info@beweegenleer.nl of het contactformulier in te vullen.

——————————————————————————————————————–

Een behandelsessie duurt maximaal 60 minuten. Mijn streven is om dit zoveel mogelijk onder schooltijd te doen. In het uurtarief zijn de voorbereiding en verslaglegging van elke sessie inbegrepen. 

 • Ouders/verzorgers mogen alleen de laatste 10 minuten bij de behandeling aanwezig* zijn  
 • Om een traject te laten slagen moet er thuis geoefend worden. U krijgt hier uitleg over.  
 • Het tijdspad is afhankelijk van het probleem dat u /uw kind ervaart. Gemiddeld genomen is uw kind minstens 3 maanden bij mij in behandeling.  
 • Een sessie vindt gemiddeld om de 3 a 4 weken plaats.  
 • Mocht ik, om wat voor reden dan ook, zien dat ik niet voldoende voor uw kind kan betekenen dan zal ik te allen tijde een doorverwijzing adviseren naar een andere professional.  

*het kind bepaalt wat hij/zij wil laten zien van het gene dat hij/zij geleerd heeft. 

Indien gewenst kan ik met derden (leerkracht, Intern Begeleider, huisarts, ambulant begeleider e.d.) een afspraak maken over het te volgen traject van uw kind. Ik heb hiervoor schriftelijk toestemming nodig van beide ouders/verzorger(s). Dit gesprek wordt als behandelsessie gezien waarvan ik het bovengenoemde uurtarief zal berekenen. 

Afspraak annuleren 

 • Een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. 
 • Voor afspraken later dan 24 uur van te voren of voor het niet nakomen van een afspraak zonder deze te annuleren wordt het volledige uurtarief berekend.