Welkom!

Beweeg & Leer

Tijdens mijn werkzaamheden in het onderwijs kwam ik er achter dat het niet altijd zinvol was om kinderen alleen extra uitleg en ondersteuning te bieden op cognitief vlak. Op korte termijn werkte dit wel, maar op de lange termijn waren het vaak dezelfde kinderen die uitvielen. Ik zag dit als een signaal. Kinderen die regelmatig de klas uit moeten die help je mijns inziens niet alleen door te remediëren. Met die gedachte ben ik op zoek gegaan naar verdieping en heb ik verschillende trainingen en cursussen gevolgd om op zoek gegaan naar de antwoorden op mijn vragen: “Wat kun je nog meer doen om een kind met uitdagingen te helpen? ”  Wat heeft een kind nodig om tot leren te komen?

——————————————————————————————————————–

“Door een kind (regelmatig) de klas uit te halen, kun je een gevoel bevestigen van: “ Ik kan het niet ” waardoor onbewust stress ontstaat die kan leiden tot faalangst  

——————————————————————————————————————–

“Kinderen met motorische onrust, zijn niet vervelend, maar hebben een onrijp zenuwstelsel. Daardoor moeten zij continu compenseren wat zich uit in opvallende gedragingen”

——————————————————————————————————————–

“Omkeringen, dansende letters, moeite met lezen. Dyslexieverklaringen worden steeds meer afgegeven, maar wist je dat als je ogen niet goed samenwerken je dezelfde uitdagingen hebt als iemand met dyslexie? “