Beweeg en Leer

“Wat kun je, naast extra oefenen, nog meer doen om een kind met uitdagingen te helpen? “

“Wat moet een kind allemaal kunnen voordat het kan leren op schools niveau?”

Tijdens mijn begeleiding in het onderwijs valt mij op dat je met alleen extra cognitieve ondersteuning lang niet alle kinderen voldoende kan helpen. Een kind dat ondersteuning krijgt met rekenen heeft dat regelmatig de hele basisschooltijd nodig. Dit kan een deuk in het zelfvertrouwen geven waardoor het kind in een vicieuze cirkel komt die moeilijk te doorbreken is, met soms zelfs faalangst tot gevolg. Dit heeft er toe geleid dat ik op zoek ben gegaan naar antwoord op bovenstaande vragen. En die antwoorden heb ik gevonden door verschillende trainingen en cursussen te volgen waarin de samenwerking van het brein en het lijf centraal stonden.

Inmiddels ben ik vele trainingen verder en heb ik mij gespecialiseerd in kinderen met cognitieve,- sociaal-emotionele-, en motorische uitdagingen.

Met deze kennis, mijn werkervaring en mijn onderwijsachtergrond is Beweeg en Leer ontstaan. Een praktijk waarin jouw kind centraal staat en er op een speelse, laagdrempelige wijze gewerkt wordt aan cognitie, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

” Kinderen die meer met hun rechterbrein denken (beelddenkers) hebben vaak meer moeite op school, omdat het schoolsysteem merendeels op het linkerbrein is ingericht. Het is nu niet perse zo dat uw kind een achterstand heeft, uw kind leert op een andere manier

“Kinderen met motorische onrust, zijn niet vervelend, maar hebben een onrijp zenuwstelsel. Daardoor moeten zij continu compenseren wat zich uit in opvallende gedragingen”

“Omkeringen, dansende letters, moeite met lezen. Dyslexieverklaringen worden steeds meer afgegeven, maar wist je dat als je ogen niet goed samenwerken je dezelfde uitdagingen hebt als iemand met dyslexie? “