ELK KIND LEERT VANUIT BEWEGING 

Psychomotoriek gaat uit van het gegeven dat er verbinding is tussen het lijf en het brein. Het brein stuurt het lichaam aan en hoe het lijf doet heeft invloed op het brein. 

Lichamelijke ervaringen in de vroegkinderlijke ontwikkeling vormen de basis voor de groei van het sociaal, emotionele en cognitieve vermogen van een kind 

Door te bewegen met het lijf en waar te nemen met de zintuigen doet het kind concrete ervaringen op. Door het koppelen van eerder opgedane kennis groeit het kind op sociaal, emotioneel en intellectueel gebied. 

Beweging zorgt ervoor dat het brein en het lichaam zich met elkaar verbinden en het kind op deze 3 vlakken in balans is. 

Voelen = leren

Wanneer de balans verstoord is, wordt dit zichtbaar in gedrag wat het kind laat zien en kan dit invloed hebben op het gedrag van een kind, het leren en concentreren op school. 

Wanneer een kind: moeite heeft met het reguleren van emoties, faalangst heeft, weinig zelfvertrouwen heeft, druk of teruggetrokken is, zich moeilijk kan concentreren, leerproblemen heeft of gevoelig reageert op de omgeving… Dan is het fijn om met behulp van beweging en spel verandering tot stand te kunnen brengen in het denken, doen, voelen en durven van een kind.  

Wat doe ik als psychomotorisch coach?

Ik als psychomotorisch kindercoach maak gebruik van beweging en (therapeutisch) spel. Ik weet hoe de bewegingsontwikkeling verloopt én wat de invloed hiervan is op het gedrag en leren.  

Voordat de hulpverlening ingezet wordt ga ik het kind, na een intakegesprek met de ouder(s)/verzorger(s), eerst spelenderwijs screenen. Wanneer er een verstoring is kan ik bewegingsvormen inzetten om de balans te herstellen zodat het kind verder kan “groeien”.  

Het kind krijgt hierdoor de bevestiging dat het alle eigenschappen en kwaliteiten in zich heeft om zichzelf te zijn waardoor het steviger in zijn/haar schoenen komt te staan en zelf ontdekt hoe het beter kan omgaan met problemen/obstakels die het tegenkomt.