Werkwijze  

Het psychomotorisch hulpverleningstraject bestaat uit een aantal sessies. Deze zijn praktisch, laagdrempelig en oplossingsgericht. Ieder kind krijgt een op maat gemaakt programma, passend bij de hulpvraag en leeftijd. 

Vrijblijvend kennismakingsgesprek 

De eerste stap is een vrijblijvend kennismakingsgesprek die per telefoon of mail plaats vindt. Na de kennismaking zullen we samen bekijken of Beweeg en Leer iets voor u/uw kind kan betekenen.  

Intakegesprek  

Dit gesprek wordt gevoerd met de ouder(s) en het kind mag hier niet bij aanwezig zijn. Het intakeformulier, dat u van te voren heeft ingevuld, wordt besproken en de hulpvraag wordt samen met u bepaald. Aan het eind van het gesprek wordt de screening van uw kind ingepland.  

Behandel,- of coachingstraject 

Afhankelijk van het probleem wordt een tijdspad gemaakt. Gemiddeld genomen komt een kind om de 3 a 4 weken bij mij en duurt een traject minstens 3 maanden. Om het kind goed te kunnen begeleiden werk ik 1 op 1 met het kind samen en zijn de ouders alleen de laatste tien minuten van de sessie aanwezig. Ik werk met beweging&spel en ben bevoegd om reflexintegratie, volgens de Rythmic Movement Training International, toe te passen indien nodig. Beide vormen zijn voor een kind praktisch en laagdrempelig.